ნინო გიორგაძე

დაბადების თარიღი: 28.03.1991

E-mail: ngiorgadze@court.ge

 

ნინო თამაზის ასული გიორგაძე დაიბადა 1991 წლის 28 მარტს ქალაქ სამტრედიაში.

2009 წელს დაამთავრა სამტრედიის მე-2 საჯარო სკოლა.

2013 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ბიზნეს-ინჟინერიის ფაკულტეტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით, სისხლის სამართლის განხრით.

2013 წელს დაინიშნა სტაჟიორ იურისტად საგამოძიებო ადვოკატურა TLC_ში. მუშაობდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საკანონმდებლო მაცნეში.

2015 წლის ივლისიდან დაინიშნა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში წამყვანი სპეციალისტის (საერთაშორისო პრაქტიკის განზოგადების საკითხებში) თანამდებობაზე.

2018 - 2020 წლებში დაეკისრა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების სხდომის მდივნის ფუნქციების განხორციელება.