ინფორმაცია ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში განსახილველ საქმეებზე 2022 წლის 11 თებევრლის მდგომარეობით: 

 

 

ტიპი რაოდენობა
სულ 4782
სისხლის სამართლის საქმე 525
სამოქალაქო სამართლის საქმე 2959
ადმინისტრაციულ სამართლის საქმე 1298