თამარ გიორგაძე

დაბადების თარიღი: 11.06.1996

E-mail:

თამარ გიორგის ასული გიორგაძე დაიბადა 1996 წლის 11 ივნისს ქ. ქუთაისში.

2015 წელს დაამთავრა ქ.ქუთაისის N6 საჯარო სკოლა.

2019 წელს დაამთავრა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბიზნეს, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამა.

2019 წლის ნოემბრიდან 2021 წლის მაისამდე გაიარა სტაჟირება ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში.

2021 წლის 25 ივნისს დაინიშნა ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მაგისტრატი მოსამართლის აპარატის სპეციალისტად.

2021 წელს ჩააბარა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე.

2023 წელს დაამთავრა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბიზნეს, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა.

2022 წლის 12 სექტემბერს დაინიშნა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების სხდომის მდივნის თანამდებობაზე.

2023 წლის 11 და 12 მარტს გაიარა ტრენინგი თემაზე  „დისკრიმინაციისა და სექსუალური შევიწროვების აღმოფხვრა და საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემა“.