ფატმან მინდიაშვილი

დაბადების თარიღი: 20.10.1974

E-mail: pmindiashvili@court.ge

კომენტარი: ტყიბულის მაგისტრატი სასამართლო

ფატმან მინდიაშვილი დაიბადა 1974 წლის 20 ოქტომბერს ქ.ქუთაისში.

1981 - 1991 წლებში სწავლობდა ტყიბულის რაიონის სოფელ სოჩხეთის საშუალო სკოლაში.

1993- 1998 წლებში სწავლობდა ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, იურიდიულ ფაკულტეტზე.

2005 წელს ჩაბარა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ტესტური გამოცდა.

2000 წლიდან 2011 წლამდე მუშაობდა ტყიბულის რაიონულ სასამართლოში (შემდგომში ტყიბულის მაგისტრატი სასამართლო) მოსამართლის თანაშემწის თანამდებობაზე.

2011 წელიდან დაინიშნა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მაგისტრატ სასამართლოს აპარატის სხდომის მდივნის თანამდებობაზე.