ლევან კუბლაშვილი

დაბადების თარიღი: 04.12.1972

E-mail:

 

ლევანი კუბლაშვილი დაიბადა 1972 წლის 15 დეკემბერს ქალაქ ტყიბულში

1989 წელს დაამთავრა ქ. ტყიბულის N4 საშუალო სკოლა.

1992 წელს დაამთავრა ქ.ტყიბულის ინდუსტრიული ტექნიკუმი - ღია და მიწისქვეშა დამუშავების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი.

1994-96 წლებში მსახურობდა სამხედრო სავალდებულო სამსახურში.

1996 წელს ჩაირიცხა ქ. ტყიბულის დამოუკიდებელ ინსტიტუტ „გელათში“ – „ეკონომიკა და მართვა სამთო მრეწველობაში“

2001 წელს მიენიჭა სამთო ინჟინერ-ეკონომისტის კვალიფიკაცია.

1997 წლიდან 2009 წლამდე მუშაობდა ქ. ტყიბულის გასამხედროებულ სამთო მაშველის რაზმში.

2009 წლიდან დაინიშნა ტყიბულის მაგისტრატ სასამართლოში მანდატურის თანამდებობაზე.