ნინო მხეიძე

დაბადების თარიღი: 08.07.1995

E-mail: nmkheidze@court.ge

ნინო ავთანდილის ასული მხეიძე დაიბადა 1995 წლის 8 ივლის ქ.წყალტუბოში.

2013 წელს დაასრულა ქ.წყალტუბოს N2 საჯარო სკოლა.

2018 წელს დაასრულა ქ.თბილისის  გურამ თავართქილაძის სახელობის უნივერსიტეტი.

2017 წელს მუშაობდა იურისტის კონსულტანტად.

2018 წელს სტაჟირება გაიარა თბილისის იუსტიციის სახლში სივრცის კონსულტანტად.

2022 წლის 14 მარტს დაინიშნა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოპილების სპეციალისტად.

2023 წლის 17 ივლისიდან დაინიშნა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების სხდომის მდივნის თანამდებობაზე