შალვა ქლიბაძე

დაბადების თარიღი: 19.09.1997

E-mail:

შალვა გედევანის-ძე ქლიბაძე დაიბადა 1997 წლის 19 სექტემბერს ქ.სამტრედიაში.

 2017 წელს დაამთავრა ნაბაკევის ვანო სტურუას სახელობის საჯარო სკოლა.

 2021 წელს დაამთავრა სულხან -საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის იურდიული ფაკულტეტი.

 2021-2022 წლებში გაიარა სტაჟირება თბილისის საქალაქო სასამართლოში სისხლის სამართლის არსებითი განხილვის კოლეგიაში.

2022წლიდან არის აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის მაგისტრანტი სისხლის სამართლის მიმართულებით.

 2022 წლის 21 ნოემბერს დაინიშნა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში  მანდატურის თანამდებობაზე

2023 წლის 27 მარტიდან დაკისრებული აქვს  სხდომის მდივნის მოვალეობის შესრულება.