ლანა ნეფარიძე

დაბადების თარიღი: 30.05.1996

E-mail: lnefaridze@court.ge

ლანა თეიმურაზის ასული ნეფარიძე დაიბადა 1996 წლის 30 მაისს ქ. ჭიათურაში.

2014 წელს დაამთავრა ქ. ჭიათურის #1საჯარო სკოლა.

2018 წელს წარჩინებით დაამთავრა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ბიზნესის სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, სამართლის საბაკალავრო პროგრამა და მიენიჭა სამართლისბაკალავრისაკადემიურიხარისხი.

2020 წელს წარჩინებით დაამთავრა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ბიზნესის სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა და მიენიჭა სისხლის სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

2017 წლის მაისიდან -სექტემბრამდე გაიარა სტაჟირება „US Department of Justice and EU Delegation to Georgia“-ში. რა დროსაც ახორციელებდა სასამართლო სხდომების მონიტორინგს.
2017-2018 წლებში გაიარა სტაჟირება ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში.
2018 წელს წარმატებით გაიარა იურიდიული დახმარების სამსახურის ბაზაზე ფუნქციონირებადი სისხლის სამართლის იურიდიული კლინიკის 3 თვიანი პროგრამა.
2018 წელს ჩააბარა ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით.
2019 წლის თებერვლიდან - დეკემბრამდე დანიშნული იყო ანაზღაურებად სტაჟიორად სსიპ ქუთაისის იუსტიციის სახლში.
2019 წლის დეკემბრიდან 2022 წლის 15 თებერვლამდე მუშაობდა სანოტარო ბიუროში, ნოტარიუსის თანაშემწის პოზიციაზე.
2022 წლის 15 თებერვლიდან დაინიშნა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების სხდომის მდივნის თანამდებობაზე.