ოლეგ ნიკოლაიშვილი

დაბადების თარიღი: 05.01.1994

E-mail: onikolaishvili@court.ge

 

ოლეგ ნიკოლაიშვილი დაიბადა 1994 წლის 5 იანვარს

2012 - 2016 წლებში სწავლობდა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იურიდიული ფაკულტეტზე. აქვს ბაკალავრის ხარისხი

2016 - 2018 წლებში წარჩინებით დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი. მიიღო მაგისტრის ხარისხი

2018 წელს მიიღო დიპლომის შემდგომი განათლება მოსკოვის მ.ვ ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში "კომპანიის იურისტი"

2016-2018 წლებში მუშაობდა შ.პ.ს "იბერი"

2017 წლიდან არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი საერთო სპეციალიზაციისთ

2018 წელს მუშაობდა კომპანია შ.პ.ს "Асфалия Legal service"

2020 წელს დაინიშნა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში სპეციალისტის თანამდებობაზე

2021 წელის 3 აგვისტოდან დაეკისრა სხდომის მდივნის მოვალების შესრულება