მენეჯერი

მოსამართლის თანაშემწე

სხდომის მდივანი

კანცელარიის უფროსი

წამყვანი სპეციალისტი

სპეციალისტი

მანდატურის სამსახურის უფროსი

მანდატური

კურიერი

თავმჯდომარის პირადი მდივანი

სამეურნეო სასმაახური

ქსელის ადმინისტრატორი