თორნიკე ხიზანეიშვილი

დაბადების თარიღი: 03.01.1997

E-mail:

თორნიკე ხიზანეიშვილი ელდარის ძე დაიბადა 1997 წლის 3 იანვარს