ეკატერინე აბესაძე

დაბადების თარიღი: 09.01.1986

E-mail: eabesadze@court.ge

 

  1. ეკატერინე ავთანდილის ასული აბესაძე დაიბადა 1986 წლის 9 იანვარს ქ. ქუთაისში.

  2. 2003 წელს დაამთავრა აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაზო გიმნაზია.

  3. 2007 წელს დაამთავრა ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობის სპეციალობით.

  4. 2007 წელს ჩააბარა ადვოკატთა საკვალიფიკაციო ტესტირება სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით.

  5. 2008 წელს გაირა სტაჟირება ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატაში.

  6. 2010 წელს ჩააბარა მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა.

  7. 2009 -2010 წლებში მუშაობდა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების სხდომის მდივნის თანამდებობაზე

  8. 2010 წლის სექტემბრიდან დაინიშნა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების მოსამართლის თანაშემწის თანამდებობაზე

  9. 2021 წლის აგვისტოდან დაინიშნა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს კანცელარიის უფროსის თანამდებო