ელენე მაჭარაშვილი

დაბადების თარიღი: 03.01.1987

E-mail: emacharashvili@court.ge

  1. ელენე მაჭარაშვილი დაიბადა 1987 წლის 03 იანვარს ქ. ქუთაისში.

  2. 2004 წელს დაამთავრა ქ. ქუთაისის იოსებ ოცხელის სახელობის მეორე გიმნაზია.

  3. 2008 წელს დაამთავრა ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის კურსი წარჩინების ხარისხი.

  4. 2010 წელს დაამთავრა ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის მაგისტრატურა წარჩინების ხარისხით. წარმატებით დაიცვა სადიპლომო თემა: "სახელმწიფო მმართველობა და ტერიტორიულ-ორგანიზაციული ფორმები კონსტიტუციონალიზმში“.

  5. 2009-2010 წლებში სტაჟირების ექვსთვიანი კურსი გაიარა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში და იყო იურიდიული დახმარების ცენტრის ადვოკატის თანაშემწე. აგრეთვე მონაწილეობას ღებულობდა მათ მიერ განხორციელებულ პროექტებში.

  6. 2009 წლის 12 დეკემბერს წარმატებით ჩააბარა ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით.

  7. 2010 წელს მონაწილეობა მიიღო პროექტ "ახალგაზრდა ლიდერები საზოგადოების სამსახურში" და პროექტ "სახალხო მანიფესტის" ფარგლებში ჩატარებულ ტრენინგში - "ლიდერობა და ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების მონიტორინგი" და მოიპოვა სერთიფიკატი.

  8. 2010-2011 წლებში სტაჟირება გაიარა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში სამოქალაქო და სისხლის სამართლის სპეციალობით.

  9. 2011 -2012 წლებში მუშაობდა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების სხდომის მდივნის თანამდებობაზე

  10. 2012 წლის 12 იანვრიდან დაინიშნა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების მოსამართლის თანაშემწის თანამდებობაზე