გიორგი ქამუშაძე

დაბადების თარიღი: 12.09.2002

E-mail: gkhamushadze@court.ge


გიორგი ქამუშაძე გელას ძე დაიბადა 2002 წლის 12 სექტემბერს

2020 წელს დაამთავრა ქალაქ თბილისის სკოლა .,ახალი ლიცეუმი’’

2020 წელს ჩააბარა გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში სამართლის ფაკულტეტზე

2021 წელს გადავიდა ტექნიკურ უნივერსიტეტში იგივე ფაკულტეტზე სადაც დღესდღეობით აგრძელებს სწავლას,

2022 წლის 18 ოქტომბერს დაინიშნა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სპეციალისტად სამეურნეო საკითხებში