სასამართლოში ფოტო გადაღების, კინო, ვიდეო, აუდიო ჩაწერისა და ეთერში გადაცემის წესების შესახებ

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 131 მუხლისა და 32-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ...

სრულად