ანა ფხაკაძე

დაბადების თარიღი: 13.01.1996

E-mail: apkhakadze@court.ge

ანა კობას ასული ფხაკაძე დაიბადა 1996 წლის 13 იანვარს ქალაქ ქუთაისში.

2014 წელს დაამთავრა ქალაქ ქუთაისის №7 საჯარო სკოლა.

2018 წელს დაამთავრა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამა.

2018 წელს ჩააბარა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამაზე საჯარო სამართლის სპეციალიზაციით.

2015 წელს გაიარა სტაჟირება საქართველოს პარლამენტში, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტში.

2017-2019 წლებში იყო ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სტაჟიორი.

2019 წლის 30 დეკემბერს დაინიშნა ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მაგისტრატი მოსამართლის სპეციალისტად.

2021 წლის 27 მაისს დაინიშნა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სხდომის მდივნად.

2021 წლის აგვისტოდან დაეავლა მოსამართლის თანაშემწის მოვალეობის შესრულება.

2021 წლის დეკემბრიდან დაინიშნა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანაშემწედ