თინათინ გიორხელიძე

დაბადების თარიღი: 31.07.1978

E-mail: tgiorgkhelidze@court.ge

თინათინ თეიმურაზის ასული გიორხელიძე დაიბადა 1978 წლის 31 ივლისს ქ. ზესტაფონში.

1995 წელს დაამთავრა ქ. ქუთაისის №17 საშუალო სკოლა.

2001 წელს დაამთავრა ქ. თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით.

2004 წელს ჩააბარა მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა.

2003 - 2004 წელებში მუშაობდა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს კანცელარიის სპეციალისტად.

2004 - 2005 წელებში მუშაობდა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს კანცელარიის წამყვან სპეციალისტად.

2005 წლიდან დაინიშნა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების მოსამართლის თანაშემწის თანამდებობაზე საკითხთა განყოფილების მოსამართლის თანაშემწის თანამდებობაზე