თორნიკე გიგიაძე

დაბადების თარიღი: 04.01.1997

E-mail: tgigiadze@court.ge

 

თორნიკე ვალერის ძე გიგიაძე დაიბადა 1997 წლის 04 იანვარს ქალაქ ქუთაისში.

2015 წელს დაამთავრა გეგუთის №1 საჯარო სკოლა.

2019 წელს დაამთავრა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამა.

2019 წელს ჩააბარა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამაზე სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით.

2016-2017 წლებში მოიხადა სამხედრო სავალდებულო სამსახური და იყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის რიგითი სამხედრო მოსამსახურე.

2017-2019 წლებში იყო ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სტაჟიორი

2019 წლის 30 დეკემბერს დაინიშნა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღების სპეციალისტად.

2017 წლის 27 ივნისიდან დაინიშნა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სხდომის მდივნად.