გიგა გვიშიანი

დაბადების თარიღი: 14.06.1993

E-mail:

.