ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში ნაფიცმა მსაჯულებმა გამამართლებელი ვერდიქტი მიიღეს

2015 წლის 15 ივლისს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში დასრულდა ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობით მეოთხე სისხლის სამართლის საქმის არსებითი განხილვა. ბრალდების შესახებ დადგენილების მიხედვით ზ. გ-ს ბრალი ედებოდა, რომ მან ჩაიდინა თავისუფლების უკანონო აღკვეთა, სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება, გაფლანგვა და ყალბი დოკუმენტის დამზადება.

სრულად

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში ნაფიცმა მსაჯულებმა გამამართლებელი ვერდიქტი მიიღეს

2015 წლის 16 ივნისს, ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში დასრულდა ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობით მესამე სისხლის სამართლის საქმის არსებითი განხილვა. ბრალდების შესახებ დადგენილების მიხედვით ი. ჭს ბრალი ედებოდა, რომ მან ჩაიდინა სამსახურებრივი გულგრილობა, ესე იგი მოხელის მიერ თავისი სამსახურებრივი მოვალეობის შეუსრულებლობა ან არაჯეროვანი შესრულება,

სრულად

მოსწავლეები ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის პროგრამის ფარგლებში ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ ამჯერად ქუთაისის №21-ე და №41-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეებს უმასპინძლა. პროგრამის მიზანია მოზარდები იყვნენ ინფორმირებულები ქვეყანაში მოთხოვნადი პროფესიებისა და დასაქმების ადგილებთან დაკავშირებით.

სრულად