ქუთაისის საქალაქო სასამართლო აცხადებს სტაჟირების კონკურსს

28.04.2023

მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადების, მათი პროფესიული განვითარების, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისა და სრულყოფის მიზნით ქუთაისის საქალაქო სასამართლო აცხადებს კონკურსს სტაჟიორთა მისაღებად. კონკურსში მონაწილეობის მიღების ბოლო ვადაა 2023 წლის 04 მაისი.

ვაკანსიის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ მისამართზე: www.hr.gov.ge  "ვაკანსიების ძებნის" გვერდზე, ველში "დამსაქმებელი",მიუთითეთ "ქუთაისის საქალაქო სასამართლო"