ქუთაისის საქალაქო სასამართლო აცხადებს სტაჟირების კონკურსს

21.02.2024

მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადების, მათი პროფესიული განვითარების, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისა და სრულყოფის მიზნით, ქუთაისის საქალაქო სასამართლო აცხადებს ანაზღაურებად კონკურსს. სტაჟიორთა მისაღებად კონკურსში მონაწილეობის მიღების ბოლო  ვადაა 2024 წლის 3 მარტი.

 

ვაკანსიის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ მისამართზე: www.hr.gov.ge  "ვაკანსიების ძებნის" გვერდზე, ველში "დამსაქმებელი",მიუთითეთ "ქუთაისის საქალაქო სასამართლო".