სტაჟირება

05.04.2022

მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადების, მათი პროფესიული განვითარების, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისა და სრულყოფის მიზნით ქუთაისის საქალაქო სასამართლო აცხადებს კონკურსს სტაჟიორთა მისაღებად.

კონკურსში მონაწილეობის მიღების ბოლო ვადაა 2022 წლის 14 აპრილი ვაკანსიის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ მისამართზე: www.hr.gov.ge  "ვაკანსიების ძებნის" გვერდზე, ველში "დამსაქმებელი",მიუთითეთ "ქუთაისის საქალაქო სასამართლო"